Przejdź do treści

World Video

Lato gorące jak nigdy, a mimo to praca na planach zdjęciowych wre! Firma „ENERGOTEL” z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, wróciła do nas z produkcją 1 minutowego spotu reklamowego. Montaż opierał się o zdjęcia zrealizowane do poprzedniej produkcji (film wizerunkowy) jak i nowy materiał filmowy zrealizowany w Łodzi i Zgierzu. Spot nie ma nar­ra­cji lek­tor­skiej. Dynamiczny montaż pod napędzający obraz temat muzyczny i efek­ty wideo i audio, podkreśla potencjał i możliwości Firmy. Spot reży­se­rował Jarosław Dubaniewicz.