Przejdź do treści

World Video

Film prezentujący zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz rezultaty jej działań.