Przejdź do treści

World Video

„MAMY WSZYSTKO!” to spot reklamowy kam­pa­nii reklamo¬wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie. Projekt zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide. Zdjęcia wyko­ny­wane były w natu­ral­nych wnę­trzach za pomocą kamery RED EPIC. Reżyseria – Jarosław Dubaniewicz.