Przejdź do treści

World Video

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dba o bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Film realizowany w kilku lokalizacjach pokazuje szerokie spektrum działania UDT.