Przejdź do treści

World Video

Wyjazd inte­gra­cyjny– REEL. Kolaż kliku fil­mów z wyjaz­dów inte­gra­cyj­nych . Zdjęcia fil­mowe wyko­ny­wane w trzech róż­nych tech­no­lo­giach: XDCAM HD, DVCAM, HD.